ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE DETSKÝCH BEDROVÝCH KĹBOV

Ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov je jedným z prvých vyšetrení dieťaťa. Ide o preventívne screeningové vyšetrenie zamerané na skorú diagnostiku dysplázie bedrových kĺbov. Dysplázia bedrového kĺbu /DDH – Developmental Dysplasia of the Hip/ je vývojová porucha, pri ktorej dochádza k chybnému vývoju jamky a hlavy stehnovej kosti v bedrovom kĺbe.

Ortopedické vyšetrenie bedrových kĺbov zahŕňajúce aj ultrazvukové vyšetrenie musí novorodenec absolvovať najneskôr v 4. týždni života.

Vyšetrenia detských bedrových kĺbov vykonávame vždy vo štvrtok od 8:00 do 10:00hod. na ortopedickej ambulancii na Bezručovej 8 (budova Farmakolu).

Na vyšetrenie NIE JE potrebné sa objednávať.

K vyšetreniu je potrebné priniesť preukaz poistenca dieťaťa. V prípade, že ide o prvé vyšetrenie a dieťa ešte nemá vydaný preukaz poistenca, je potrebné priniesť preukaz poistenca matky a výmenný lístok od detského lekára. Ku kontrolnému USG vyšetreniu, prineste prosím so sebou aj predchádzajúce USG nálezy.

Ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov je neinvazívne a nebolestivé vyšetrenie, ktoré trvá niekoľko minút. Ultrazvukové vyšetrenie žiadnym spôsobom nepoškodzuje detský organizmus a pomôže odhaliť skryté vývojové vady bedrových kĺbov. Pred vyšetrením nie je potrebná žiadna špeciálna príprava dieťaťa. Lekár na základe odobratej anamnézy zhodnotí rizikové faktory pre vznik DDH. Pri samotnom vyšetrení sa hodnotí pohyblivosť a stabilita bedrových kĺbov a následne sa bedrové kĺby vyšetrujú ultrazvukom. Na základe vykonaného vyšetrenia Vám lekár odporučí ďalší vhodný postup. Napríklad špeciálne balenie bábätka a ďalšie kontroly.

Ak je pri USG vyšetrení bedrových kĺbov u dieťaťa zistený normálny nález, je pre ďalší správny vývoj kĺbov vhodná poloha v ľahkej abdukcii (s nožičkami od seba). Odporúčame preto dbať na správny spôsob zabalenia a oblečenia dieťaťa, aby bol možný pohyb nožičiek (kolienok) pred seba a do boku (tzv. žabia poloha). Oblečenie má byť dostatočne voľné a nesmie obmedzovať pohyb v bedrových kĺboch.

V žiadnom prípade nie je správne baliť deti s vystretými nožičkami
pri sebe – v addukcii!!!

V prípade patologického-abnormálneho nálezu liečbu DDH indikuje a vykonáva ortopéd. Cieľom liečby je obnoviť anatomickú integritu /správne postavenie hlavy stehnovej kosti v jamke/ a funkciu bedrového kĺbu v reponovanom postavení až do jeho stabilizácie. K tomuto účelu sa používajú rôzne ortopedické pomôcky napr. Frejková perinka, Pavlikové remence, Tubingenové či Lorachové ortézy. Odborné usmernenie MZ SR definuje, ktoré kĺby možno liečiť konzervatívne a kde je potrebné postupovať operačne. Operačná liečba zahŕňa otvorenú repozíciu bedrového kĺbu, korekčné osteotómie femuru, osteotómie panvy, acetabuloplastiky až po implantácie umelých kĺbov vo vyššom veku.