Jednodňová chirurgia

V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) sa vykonávajú operačné výkony u pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje pobyt na lôžku menej ako 24 hodín. Súčasťou jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú aj následné pooperačné kontroly vrátane extrakcie stehov.

Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú plne hradené zo zdravotného poistenia pre poistencov zdravotnej poisťovne Union.

Pre poistencov zdravotných poisťovní Dôvera a VŠZP sú výkony spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Pollex saltans – (tendovaginitis stenosans, skákavý palec)

Je to ochorenie, ktoré postihuje šľachu ohýbača palca. Šľachy sú upevnené ku kostiam prstov väzivovými pruhmi – tzv. pútkami. Ak je pútko zhrubnuté, šľacha pod ním nemôže plynulo kĺzať a palec sa zasekáva. Toto postihnutie šľachy sa môže vyskytovať aj na ostatných prstoch ruky. Podstatou operačného riešenia je uvoľnenie šľachy prerušením pútka.

Syndróm karpálneho tunela

Vzniká, keď dochádza k útlaku stredového nervu (n. medianus) v oblasti zápästia. Prejavuje sa bolesťami, tŕpnutím prstov a oslabením ruky. Operačné riešenie spočíva v uvoľnení stlačeného nervu.

Hallux valgus (vybočený palec)

Ide o deformitu nohy, pri ktorej dochádza k vybočeniu palca smerom k prstom. Vybočenie môže byť v základnom kĺbe palca alebo v medzičlánkovom kĺbe. Môže sa prejavovať bolestivosťou kĺbu palca, tlakom v topánke a pri dráždení vačku (burzy) v okolí palca aj zápalom a opuchom. Pri neúspechu konzervatívnej liečby, sa pristupuje k operačnému riešeniu, pri ktorom sa koriguje postavenie palca, najčastejšie výkonmi na kostiach.

Digitus hammatus (kladivkový prst)

Je deformitou prsta nohy, pri ktorej sa prst postupne fixuje v ohnutom postavení a nedá sa narovnať. Tlakom obuvi na stuhnutý kĺb prsta vzniká nad týmto kĺbom bolestivý otlak. Najčastejšie býva postihnutý druhý prst. Operácia spočíva v odstránení bolestivého otlaku a uvoľnení stuhnutého kĺbu.

Paraartikulárna burzitída

V oblastiach kontaktu svalov, šliach a kostí sa nachádzajú vačky (burzy) naplnené tekutinou, ktorá sa nachádza aj v kĺboch. Tieto vačky majú za úlohu znižovať trenie medzi jednotlivými vrstvami mäkkých tkanív a kosťami. Pri preťažovaní svalov a šliach, pri zápalových – reumatických ochoreniach, alebo po úrazoch môže dôjsť k vzniku bolestivého zápalu týchto vačkov — tzv. burzitíde. Ak nedochádza k ústupu ťažkostí po konzervatívnej liečbe, pristupuje sa k operačnému riešeniu a odstráneniu týchto vačkov chirurgicky.

Ganglion (gangliónová cysta, resp. pseudocysta)

Je podkožné zdurenie vyplnené tekutinou, často rôsolovitou. Vyskytuje sa pozdĺž šliach a kĺbov. Pri operácii sa chirurgicky odstraňuje ganglion súčasne s časťou kĺbneho púzdra alebo šľachového obalu z ktorých ganglion vyrastá.