Najčastejšie kladené otázky – FAQ

S ktorými zdravotnými poisťovňami máte zmluvu?

Zmluvný vzťah máme uzatvorený so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ako sa môžem objednať na vyšetrenie?

Pacientov na ortopedické vyšetrenie objednávame na konkrétny termín telefonicky alebo osobne.

Telefonické objednávanie pacientov:
Od 8:00-11:00 na tel. č. 472 7813.
Od 13:00-14:30 na tel. č. 474 6727

Objednávanie osobne na ambulancii: v čase 8:00 – 14:30.

Prosíme pacientov, aby rešpektovali čas na telefonické objednávanie, nakoľko v doobedných hodinách sestra na ortopedickej ambulancii asistuje lekárom pri injekciách.

Rovnako pri osobnom objednávaní prosíme pacientov o trpezlivosť, keďže sestra objednáva pacientov za plného chodu ambulancie.

Na denzitometrické vyšetrenie a fyzioterapiu sa môžete objednať v čase od 8:00 do 14:30. na tel. č. 472 7813.

O výsledkoch realizovaných laboratórnych vyšetrení informujeme pacientov len v prípade, že výsledky nie sú v norme a je nutné kontrolné vyšetrenie lekárom ev. úprava liečby.

V prípade, že požadujete objednaný termín zrušiť alebo presunúť, pošlite nám SMS na tel. č.: 0910 949 173 alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára najneskôr 24 hodín pred dohodnutým vyšetrením, uvoľníte tým termín pre ďalších pacientov. Zároveň Vás chceme informovať, že v prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín, Vám bude účtovaný poplatok vo výške 5€ za prepadnuté vyšetrenie.

Aká je čakacia doba na vyšetrenie?

Robíme všetko pre to, aby bola doba čakania na vyšetrenie čo najkratšia a aj pre našich pacientov znesiteľná. Aktuálne sa čakacia doba na termín vyšetrenia pohybuje okolo 2 týždňov. K našim pacientom pristupujeme individuálne a keďže ochorenia a ťažkosti pacientov sú nepredvídateľné, upozorňujeme, že čas objednávok je orientačný.

Čo si mám so sebou priniesť na ambulantné vyšetrenie?

K vyšetreniu potrebujete:

  • preukaz poistenca,
  • odporúčanie od odosielajúceho lekára (výmenný lístok),
  • zdravotnú dokumentáciu, ktorá súvisí s Vaším zdravotným problémom,
  • RTG snímky na CD ak boli realizované,
  • výsledky iných vyšetrení – laboratórne výsledky, MRI, CT a iné, ak boli realizované
  • je vhodné aby ste tiež mali spísané všetky lieky, ktoré užívate.

Všetko vyššie spomínané odovzdáte pri príchode sestre na ambulancii.

Poistencov EÚ prosíme aj o predloženie kópie EU zdravotného preukazu.

Výmenný lístok od odosielajúceho lekára by ste mali mať už pri objednávaní. Výmenný lístok nie je potrebný ku kontrolnému vyšetreniu, ktoré Vám určil lekár pri poslednom vyšetrení.

Ak idete na vyšetrenie s novým zdravotným problémom, nepovažuje sa to za kontrolu a je potrebné odporúčanie od odosielajúceho lekára.

Aké máte poplatky?

Za výkony hradené zdravotnými poisťovňami pacient nehradí žiadne poplatky. Poplatky za služby a výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, ako aj poplatky za výkony zdravotnej starostlivosti poskytované pacientom – samoplatcom a cudzincom nájdete v sekcii cenník.

Mám odporúčanie na ultrazvukové (USG) vyšetrenie bedrových kĺbov bábätka. Kedy môžem prísť na vyšetrenie, a čo k vyšetreniu potrebujem?

Vyšetrenia detských bedrových kĺbov vykonávame vždy vo štvrtok od 8:00 do 10:00 na ortopedickej ambulancii na Bezručovej 8 (budova Farmakolu).

Na vyšetrenie NIE JE potrebné sa objednávať.

Pred plánovanou návštevou, je vhodné si na našej stránke overiť, či v daný štvrtok ordinujeme. V prípade dovolenky, alebo iného voľna na ambulancii, informujeme na stránke o náhradnom, resp. najbližšom možnom termíne vyšetrenia.

K vyšetreniu je potrebné priniesť preukaz poistenca dieťaťa a bavlnenú plienku.

V prípade, že ide o prvé vyšetrenie a dieťa ešte nemá vydaný preukaz poistenca, je potrebné priniesť preukaz poistenca matky a výmenný lístok od detského lekára.

Ak idete na kontrolné USG vyšetrenie, prineste prosím so sebou aj predchádzajúce USG nálezy.

Kto mi môže dať odporúčanie na denzitometrické vyšetrenie?

Na denzitometrické vyšetrenie Vás môže odoslať lekár so špecializáciou v odbore ortopédia, endokrinológia a reumatológia. Lekári iných odborností pri podozrení na zníženú hustotu kostí, môžu odosielať pacientov na našu ortopedickú ambulanciu za účelom vyšetrenia a zváženia indikácie na denzitometrické vyšetrenie.

Čo v rámci rehabilitácie poskytujete?

V našom zdravotníckom zariadení sú k dispozícii rôzne formy fyzikálnej terapie vykonávanej kvalifikovaným pracovníkom, a to: elektroterapia, liečebný ultrazvuk, fototerapia/laser, hil terapia, kinesiotaping aj mäkké techniky.

Je potrebné pri objednávaní na fyzioterapiu odporúčanie od lekára?

Nie. Vzhľadom na to, že ide poskytovanie zdravotnej starostlivosti nehradenej zo zdravotného poistenia odporúčanie lekára nie je potrebné.

Čo je to artróza?

Osteoartróza je nezvratné degeneratívne ochorenie kĺbovej chrupky, ktoré je spojené aj so zmenou priľahlej kosti. Toto ochorenie spôsobuje bolesti, opuchy, obmedzenie pohybu a deformáciu kĺbov.

Nepomer medzi záťažou a schopnosťou chrupky niesť záťaž spôsobuje jej postupné zanikanie. Tento nepomer môže vzniknúť buď dedične podmienenou poruchou chrupky, alebo aj chybným zaťažovaním chrupky. Napr. vrodené chybné postavenie bedrových či kolenných kĺbov môže viesť k nerovnomernej záťaži, a tým k rozvoju artrózy príslušných kĺbov.

Pretože pokročilé artrotické zmeny kĺbu sú spojené so silnými až neznesiteľnými bolesťami, snaží sa postihnutá osoba pohybovať čo najmenej. Tým sa však produkuje ešte menej kĺbového maziva, ktoré zabezpečuje výživu chrupky, ochabuje svalová hmota v okolí kĺbu, kĺb postupne tuhne a človek sa stáva menej a menej pohyblivým.

Dá sa artróza vyliečiť?

Súčasná medicína neumožňuje jej vyliečenie konzervatívnou/nechirurgickou liečbou. Je možné len spomaliť jej postup a zmierniť subjektívne ťažkosti pacienta. Liečba je dlhodobá a komplexná a vyžaduje spoluprácu pacienta. Základom liečby je dodržiavanie životosprávy, cvičenie, zníženie hmotnosti resp. jej udržiavanie v medziach normy (BMI 18,5-24,9), pohybová či fyzikálna liečba. V prípade bolestí možno užívať analgetiká, protizápalové lieky, glukokortikoidy či slabé opioidy. Tieto lieky pôsobia proti bolesti, no funkčnosť kĺbu neovplyvňujú a s ich užívaním (najmä dlhodobým) je spojené riziko nežiaducich účinkov. Naopak, lieky na osteoartrózu s dlhodobým účinkom – glukozamín, chondroitín, kolagén či kyselina hyalurónová, pôsobia nielen na príznaky, ale zároveň podporujú spomalenie či dokonca zastavenie deštrukcie chrupky.

Čo je kyselina hyalurónová?

Jednou z možností liečby osteoartrózy je tzv. viskosuplementácia, čo znamená aplikáciu kyseliny hyalurónovej (hyaluronic acid – HA) priamo do kĺbu. Cieľom tejto liečby je upraviť a podporiť prirodzené funkcie kĺbovej tekutiny. HA je základnou zložkou povrchu chrupky a kĺbovej tekutiny zdravého kolena. Vyživuje kĺbovú chrupku, zabezpečuje aby bola čo najhladšia a minimalizuje trenie kĺbnych plôch. Produkcia kyseliny hyalurónovej s vekom klesá a kĺbová tekutina stráca svoje vlastnosti. Opakujúce sa úrazy a zápalové procesy vedú k opotrebeniu chrupky. Tento proces opotrebovania kĺbu môže byť spomalený práve podávaním kyseliny hyalurónovej.

Pri osteoartróze chrupka pokrývajúca kosti nemá dostatočnú hustotu a už nie je schopná regenerovať, preto je dôležité zachovať to čo z nej zostalo. Tým, že HA chráni povrch chrupky, tiež mechanicky prispieva k zlepšeniu pružnosti kĺbov. Na trhu existuje viacero prípravkov s obsahom kyseliny hyalurónovej. Jednotlivé preparáty sa navzájom odlišujú svojim zotrvaním v kĺbe aj rýchlosťou a dĺžkou účinku. Účinnejšie sú tie s vysokou molekulovou hmotnosťou, lebo sa pomalšie odbúravajú z kĺbu. Prípravky s obsahom kyseliny hyalurónovej môže predpísať ortopéd, reumatológ aj traumatológ. Niektoré z nich sú čiastočne hradené zdravotnými poisťovňami.

Aký je rozdiel medzi osteopéniou a osteoporózou?

Meranie hustoty kostnej hmoty sa štandardne vykonáva denzitometrickým vyšetrením. Podľa výsledku tohto vyšetrenia sa meranie klasifikuje do troch kategórií: norma, osteopénia a osteoporóza.

Osteoporóza (riedke kosti) je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti, a tým k zvýšenej lámavosti.

Osteopénia znamená zníženú kostnú hustotu – je predstupňom osteoporózy. Nie je to ešte choroba, ale pacienti s týmto nálezom majú už zvýšené riziko zlomeniny a vyžadujú prevenciu a sledovanie.

Musím brať lieky ak mám riedke kosti?

Základom správnej výživy pri osteoporóze je dostatočný príjem látok potrebných na stavbu kostí (vápnik, vitamín D, fosfor, horčík, vitamíny C a K, stopové prvky- stroncium, bor,..). Dôležité je tiež obmedzenie, či dokonca vylúčenie látok, ktoré kostné tkanivo priamo, alebo nepriamo poškodzujú (sodik, hliník, kadmium,olovo a pod.).

V prevencii a liečbe osteoporózy je dostatočný príjem vápnika a vitamínu D absolútnou podmienkou!

Odporúčaná denná dávka vápnika je celkovo 1 000 až 1 500 mg.

Ak prijímate vápnik v dostatočnom množstve v prirodzenej strave nie je potrebné do výživy v prevencii ochorenia zaradiť potravinové doplnky. Pokiaľ nestačí vysokokalciová diéta alebo ju pacient zle znáša, je potrebné obrátiť pozornosť na farmakologické prípravky – lieky.

Prípravky s vápnikom je vhodné užívať na poludnie a večer a treba ich zapiť dostatočným množstvom vody. Mlieko, káva či kola nie sú vhodné, pretože bránia správnemu vstrebávaniu vápnika.

Bližšie odporúčania týkajúce sa príjmu vápnika nájdete napr. na týchto stránkach:

http://www.osteoporoza.sk/pacienti/vyziva/vapnik/

http://somstalekost.sk/poradime-vam/#pv16

Odporúčaná dávka vitamínu D je 400 medzinárodných jednotiek denne, vo vyššom veku sa musí dávka zvýšiť na 800 m.j.

Pri nedostatku vitamínu D v strave je potrebné ho podávať vo forme liekov. Možno ho podať vo forme vnútrosvalových injekcií alebo v rôznych per orálnych formách (tabletky, spreje, kvapky).

Ukladá sa mi vápnik do ciev a iných tkanív ak ho užívam na osteoporózu?

Často vznikajú obavy, že zvýšený príjem vápnika spôsobuje vznik kostných výrastkov, obličkových kamienkov, zrýchlenie kôrnatenia ciev. Tieto obavy sú však zbytočné. Doporučená denná dávka je z tohto pohľadu bezpečná. Dopĺňa sa len chýbajúci vápnik v organizme.

Organizmus sa rôznymi regulačnými mechanizmami snaží zabezpečiť v krvi koncentráciu vápnika v určitých medziach. Ak človek obmedzí príjem vápnika (napr. v dobrej snahe odstrániť upchatie ciev), telo zvýši vstrebávanie vápnika z čreva a zníži jeho vylučovanie obličkami. Ak to nestačí, začne „ťahať“ vápnik z kostí. A ak tieto procesy trvajú dostatočne dlhý čas vzniká osteoporóza.

V zdravých cievach sa vápnik neusadzuje. V stenách chorých ciev (teda ak je v cievnej stene už prítomný cholesterol) sa však vápnik bude usadzovať, či ho bude v potrave nadbytok alebo nie. Ak teda chcete mať zdravé cievy, obmedzte v potrave tuky a nie vápnik.

Odporúča sa spolu s vitamínom D a vápnikom užívať aj vitamín K2. Vďaka nemu smeruje vápnik priamo do kostí a zubov, kde je potrebný a obmedzuje jeho ukladanie v cievach a tkanivách.

Čo sa týka obličkových kameňov – až 70 % močových kameňov sú kalcium oxalátové kamene, tvorené kombináciou vápnika a šťavelanu (oxalátu).

Pre ich vznik je teda dôležitá nielen vysoká koncentrácia vápnika v moči ale tiež vyššia koncentrácia oxalátu a napr. prekážky v odtoku moču, či prítomnosť zápalu v močových cestách, pri ktorom sa mení pH moču.

Preto u ľudí náchylných k tvorbe obličkových kameňov je vhodné obmedzovať nie príjem vápnika, ale potravín s vysokým obsahom šťaveľanu (špenát, repa, fazuľa, hrozno, pomaranče, grepy, čaj, kakao, čokoláda, maliny, jahody, zeler a iné). Je nutný dostatočný prívod tekutín, treba dbať na prevenciu a liečbu infekcie v močových cestách či obličkách a muži aj na prevenciu a liečbu zväčšenia prostaty, ktoré spomaľuje odtok moču.