Prosíme pacientov, aby pri návšteve našej ambulancie aj naďalej dodržiavali platné protiepidemické opatrenia

(neprichádzali s respiračným ochorením, používali rúška, dodržiavali odstup a dezinfikovali si ruky).

Požiadať o predpis liekov elektronickou formou je možné:

- telefonicky na tel. číslach: 472 7813, 474 6727
- zaslaním e-mailu na adresu www.info@orthoklinika.sk
- prostredníctvom kontaktného formulára nižšie

Aktuálne informácie (napr. zmeny v ordinačných hodinách) môžete sledovať na našej facebookovej stránke.

Ultrazvukové vyšetrenie detských bedrových kĺbov

Ide o preventívne screeningové vyšetrenie zamerané na skorú diagnostiku dysplázie bedrových kĺbov.

Ortopedické vyšetrenie zahŕňajúce aj ultrazvukové vyšetrenie musí novorodenec absolvovať najneskôr v 4. týždni života.

Vyšetrenia detských bedrových kĺbov vykonávame vždy vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. na ortopedickej ambulancii na Bezručovej ulici č. 8 (budova Farmakolu).

Na vyšetrenie NIE JE potrebné sa objednávať.

Ozonoterapia

Podstatou rýchleho liečebného efektu ozónuje zvýšenie obsahu kyslíka v tkanivách, čím dochádza k aktivácii metabolizmu buniek a k zlepšeniu prekrvenia a zvýšeniu imunity.

Má silné antibakteriálne, antivírusové a antimykotické účinky. Má pozitívny vplyv na poruchy periférneho prekrvenia a hojenie rán. Zvyšuje antioxidačnú obranu organizmu. Lieči únavové syndrómy, potláča prejavy bolesti a pomáha regenerovať organizmus.

Máte riedke kosti? Osteoporózu odhalí denzitometria

Osteoporóza je označovaná ako „tichý zlodej kostí“, pretože nebolí a kým sa u človeka neobjaví zlomenina, človek o chorobe nemusí vedieť. Zlomeniny môžu vznikať aj bez úrazu - pri prudkom predklone, dvíhaní či presúvaní ťažšieho predmetu.

Denzitometrické vyšetrenie je neinvazívne (nebolestivé) vyšetrenie hustoty kostí, ktoré trvá približne 5 - 10 minút.

Fyzioterapia

Moderné prístroje fyzikálnej terapie uľavujú od bolesti a tlmia zápaly, a tiež šetrným spôsobom urýchľujú hojenie a regeneráciu tkanív po úrazoch a operáciách.

Príďte vyskúšať napríklad najvýkonnejší terapeutický laser (HILT - HighIntensity Laser Therapy).

Podoskopia

Nohy nás nosia po celý život. Aby mohli slúžiť svojmu účelu,musia byť predovšetkým zdravé. Ak im nevenujeme dostatočnú starostlivosť od narodenia, môže dôjsť k rozvoju rôznych deformít s trvalými následkami.

Podoskopické vyšetrenie pomôže odhaliť problematické miesta na nohe – poklesnutie pozdĺžnej alebo priečnej klenby, chyby drobných kĺbov nohy, zmeny v zaťažení jednotlivých častí nohy, či rotáciu päty.

OZNAMY

  • V dňoch 24.12.- 31.12.2021 budú obe ambulancie zatvorené.
  • Prvý januárový týždeň budeme USG vyšetrenia detských bedrových kĺbov vykonávať výnimočne v stredu 5.1.2022 v čase 8:00-10:00.

Ortopédia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov pohybového aparátu. Je to odbor, ktorý vychádza historicky z chirurgie a preto sú jeho dominantou operácie v oblasti pohybového ústrojenstva.

Ortopedická ambulancia

Je špecializované pracovisko, ktorého náplňou práce je diagnostika a liečba pacientov s ortopedickým ochorením, posudková činnosť a spolupráca s ústavnými zdravotníckymi zariadeniami v odbore ortopédia a ortopedická protetika.

Denzitometria

Denzitometria je štandardné diagnostické vyšetrenie na meranie hustoty kostnej hmoty. Pomocou vyšetrenia denzitometrom je možné zistiť diagnózu osteoporózy i stupeň rednutia kosti a následne odporučiť vhodnú liečbu.

Fyzioterapia

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového aparátu. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy a fyzikálnu terapiu či kinesioterapiu.

Informácie pre pacientov

Ak ste pred ortopedickým vyšetrením v našej ambulancii už absolvovali odborné vyšetrenia, doneste prosím lekárovi so sebou všetky nálezy a röntgenové snímky a odovzdajte ich sestre na ambulancii.

Informácie pre pacientov

Od 1.4.2013 je v platnosti novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá zavádza výmenné lístky k špecialistom. Z uvedeného dôvodu ste povinní ku každému vstupnému vyšetreniu na našej špecializovanej ambulancii priniesť výmenný lístok od Vášho odosielajúceho lekára.

Výmenný lístok nie je potrebný ku kontrolnému vyšetreniu, ktoré Vám určil lekár pri poslednom vyšetrení.

Ak idete na vyšetrenie s novým zdravotným problémom, nepovažuje sa to za kontrolu a je potrebné odporúčanie od odosielajúceho lekára.

Informácie pre pacientov

O výsledkoch realizovaných laboratórnych vyšetrení informujeme pacientov len v prípade, že výsledky nie sú v norme a je nutné kontrolné vyšetrenie lekárom ev. úprava liečby.

Informácie pre pacientov

V prípade, že požadujete objednaný termín zrušiť alebo presunúť, dajte nám prosím vedieť najneskôr 24 hodín pred dohodnutým vyšetrením, uvoľníte tým termín pre ďalších pacientov.

Pošlite nám SMS na tel. č.: 0910 949 173, alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.
Zároveň Vás chceme informovať, že v prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín Vám bude účtovaný poplatok vo výške 5€ za prepadnuté vyšetrenie.

Informácie pre pacientov

 Prosíme pacientov, aby rešpektovali všetky pravidlá nastavené na ambulancii, ktorými sa snažíme zabezpečiť jej plynulý chod a poskytovať, čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť.