KLIMEKORTHO S.R.O.

KlimekOrtho, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore ortopédia, a ktoré založil medzi prvými v okrese MUDr. Petr Klimek v roku 1996. Od začiatku praxe využíva pri diagnostikovaní niektorých ortopedických ochorení a poškodení mäkkých tkanív pohybového aparátu moderné ultrazvukové technológie. Od r. 2006 je súčasťou ortopedickej ambulancie aj denzitometrické pracovisko. V r. 2017 boli poskytované služby rozšírené aj o pracovisko fyzioterapie. Od januára 2018 na ortopedickej ambulancii pôsobí, a v rodinnej tradícii pokračuje aj dcéra MUDr. Luciána Krúpová.

Pravidelným navštevovaním ortopedických a osteologických seminárov a kurzov si zdokonaľujeme svoje vedomosti a zručnosti. Vďaka tomu môžeme svojim pacientom poskytovať odbornú starostlivosť podľa najnovších medicínskych poznatkov.

Naša ortopedická ambulancia disponuje najmodernejšou zdravotníckou technikou v segmente ambulantnej zdravotnej starostlivosti v oblasti ortopédie, denzitometrie, ale aj fyzioterapie.

Náš tím

MUDr. Petr Klimek

MUDr. Petr Klimek

Lekár

MUDr. Luciána Krúpová

MUDr. Luciána Krúpová

Lekár

PhDr. Marta Harčárová
PhDr. Marta Harčárová

Zdravotná sestra

Bc. Peter Klimek

Bc. Peter Klimek

Fyzioterapeut

Bc. Janka Klimeková

Bc. Janka Klimeková

Recepcia

Jana Bogdaníková

Jana Bogdaníková

zdravotná sestra