SLUŽBY

Ortopedická ambulancia

Je špecializované pracovisko, ktorého náplňou práce je diagnostika a liečba pacientov s ortopedickým ochorením, posudková činnosť a spolupráca s ústavnými zdravotníckymi zariadeniami v odbore ortopédia a ortopedická protetika.

Denzitometria

Denzitometria je štandardné diagnostické vyšetrenie na meranie hustoty kostnej hmoty. Pomocou vyšetrenia denzitometrom je možné zistiť diagnózu osteoporózy i stupeň rednutia kosti a následne odporučiť vhodnú liečbu.

Fyzioterapia

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového aparátu. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy a fyzikálnu terapiu či kinesioterapiu.

Jednodňová chirurgia

V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú jednoduché operačné výkony u pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje pobyt na lôžku menej ako 24 hodín. Súčasťou je aj pooperačná starostlivosť.

USG novorodencov

Ultrazvukové vyšetrenie detských bedrových kĺbov je preventívne screeningové vyšetrenie zamerané na skorú diagnostiku dysplázie bedrových kĺbov. Toto vyšetrenie musí absolvovať každý novorodenec najneskôr v 4. týždni života.

Podoskopické vyšetrenie

Podoskopické vyšetrenie je zamerané na odhalenie a posúdenie závažnosti rôznych deformít nôh. Na základe tohto vyšetrenia možno odporučiť ďalšiu liečbu ako napríklad predpísať ortopedické vložky, či ortopedickú obuv.

Ozonoterapia

Ozonoterapia patrí medzi moderné regeneračné a revitalizačné bunkové terapie. Vďaka tomu, že liečba ozónom nemá vedľajšie ani kumulatívne účinky pri podaní iných liekov, je ideálnym doplnkom štandardnej medicíny.

Infúzna liečba

Infúzny spôsob liečby je možné využiť pri akútnych a chronických ochoreniach pohybového aparátu – chrbtice, kĺbov, svalov, pri poruchách imunity, poruchách prekrvenia končatín, pri únavovom syndróme a po úrazoch.