SLUŽBY

Ortopedická ambulancia

Je špecializované pracovisko, ktorého náplňou práce je diagnostika a liečba pacientov s ortopedickým ochorením, posudková činnosť a spolupráca s ústavnými zdravotníckymi zariadeniami v odbore ortopédia a ortopedická protetika.

Denzitometria

Denzitometria je štandardné diagnostické vyšetrenie na meranie hustoty kostnej hmoty. Pomocou vyšetrenia denzitometrom je možné zistiť diagnózu osteoporózy i stupeň rednutia kosti a následne odporučiť vhodnú liečbu.

Fyzioterapia

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového aparátu. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy a fyzikálnu terapiu či kinesioterapiu.

USG novorodencov

Ultrazvukové vyšetrenie detských bedrových kĺbov je preventívne screeningové vyšetrenie zamerané na skorú diagnostiku dysplázie bedrových kĺbov. Toto vyšetrenie musí absolvovať každý novorodenec najneskôr v 4. týždni života.

Ozonoterapia

Ozonoterapia patrí medzi moderné regeneračné a revitalizačné bunkové terapie. Vďaka tomu, že liečba ozónom nemá vedľajšie ani kumulatívne účinky pri podaní iných liekov, je ideálnym doplnkom štandardnej medicíny.

Podoskopické vyšetrenie

Podoskopické vyšetrenie je zamerané na odhalenie a posúdenie závažnosti rôznych deformít nôh. Na základe tohto vyšetrenia možno odporučiť ďalšiu liečbu ako napríklad predpísať ortopedické vložky, či ortopedickú obuv.