ČLÁNKY

Články

MÁTE NIEKTORÝ Z RIZIKOVÝCH FAKTOROV OSTEOPORÓZY?

Medzinárodná nadácia osteoporózy (IOF– International Osteoporosis Foundation) vyhlásila r.1996 Svetový deň osteoporózy, a každoročne si ho pripomíname 1.októbra. Pri tejto príležitosti organizuje IOF celosvetovú kampaň, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o tomto ochorení, jeho prevencii, diagnostike a liečbe.