Podoskopicke vyšetrenie

Podoskop je prístroj, ktorý sa používa na vizuálne hodnotenie plosky nohy. Pozostáva zo sklenenej dosky a integrovaného zrkadla. Sklenená doska je vysoko odolná a optimálne vedie polarizované svetlo. Týmto vyšetrením je možné odhaliť niektoré deformity nôh /najmä pozdĺžne a priečne plochonožie/ a posúdiť ich závažnosť, a na základe toho odporučiť ďalšiu liečbu, napr. predpísať vhodné ortopedické vložky, či ortopedickú obuv.

Pacient sa pri vyšetrení postaví na sklenenú dosku, a keď sa chodidlá dotknú špeciálne osvetleného povrchu prístroja, vzniká na jeho spodnej strane charakteristický snímok.

Z plosiek nôh stojacich na sklenenej doske je možné odčítať veľkosť kontaktných plôch oboch chodidiel. Orientačne sa hodnotí aj rozloženie tlaku na chodidlách v stoji. Zdravá noha sa opiera o podložku v troch miestach – v mieste hlavičky I. metatarzálnej kosti, malíčkovej metatarzálnej kosti a v oblasti pätovej kosti. Medzi týmito bodmi sa formujú dve klenby chodidla – priečna a pozdĺžna.

Dôvody poklesu klenby nohy:

  • genetická predispozícia
  • úraz /zlomeniny drobných kostí nohy, poškodenie kĺbov nohy/
  • nadváha
  • nesprávna životospráva, nedostatok fyzickej aktivity
  • hormonálne zmeny /vplyv estrogénov na vyššiu elasticitu väzivového tkaniva/

U detí je plochá noha do cca 3 rokov veku normálny jav a klenbu nohy nie je možné do tohto veku hodnotiť. Vnútornú plochu chodidla totiž vypĺňa tukový vankúšik, a preto odtlačok nohy u malých detí má odlišný tvar v porovnaní s otlačkom nohy zdravého dospelého jedinca. Postupným vývojom a rastom svalov a väzov celej dolnej končatiny nadobúda klenba nohy typický tvar koncom predškolského veku.