Infúzna liečba

Ponúkame možnosť absolvovať infúznu liečbu ambulantnou cestou, bez nutnosti hospitalizácie. Infúznyspôsob liečbyje možné využiť pri akútnych a chronických ochoreniach pohybového aparátu – chrbtice, kĺbov, svalov, pri poruchách imunity, poruchách prekrvenia končatín, pri únavovom syndróme a po úrazoch.

Liečbu indikuje lekár, ktorý posúdi zdravotný stav pacienta a vhodnosť absolvovania infúznej liečby ambulantnou cestou.

Podanie infúzií trvá približne 30 – 60 minút. Počet potrebných infúzií býva zvyčajne 5 až 10. Liečba je podávaná podľa objednania na našej ortopedickej ambulancii na Bezručovej ulici.

ANALGETICKO-MYORELAXAČNÉ INFÚZIE

Pri akútnych a chronických bolestiach pohybového aparátu – chrbtice, kĺbov, svalov.

INFÚZIA VYSOKODÁVKOVÉHO VITAMÍNU C – Injectopas 7,5g

Na posilnenie imunity, pri chronickom únavovom syndróme, podporná liečba pri bolestiach pohybového aparátu.

INFÚZIA OZÓNU

Na posilnenie imunity, pri chronickom únavovom syndróme, podporná liečba pri bolestiach pohybového aparátu, pri poruchách prekrvenia končatín.