Objednanie na vyšetrenie

Pacientov na vyšetrenie objednávame na konkrétny termín telefonicky alebo osobne (v čase 8:00 – 14:30).

Ortopedická ambulancia

Telefonické objednávanie pacientov:
Od 8:00 – 11:00 na tel. č. 472 7813
Od 13:00 – 14:30 na tel. č. 474 6727

Denzitometria a fyzioterapia

Telefonické objednávanie pacientov:
Od 8:00 – 14:30. na tel. č. 472 7813

 

Prosíme pacientov, aby rešpektovali čas na telefonické objednávanie, nakoľko v doobedných hodinách sestra na ortopedickej ambulancii asistuje lekárom pri injekciách.
Rovnako pri osobnom objednávaní prosíme pacientov o trpezlivosť, keďže sestra objednáva pacientov za plného chodu ambulancie.

Robíme všetko pre to, aby bola doba čakania na vyšetrenie čo najkratšia. Aktuálne je čakacia doba na termín vyšetrenia cca 2 týždne. Keďže ku každému z našich pacientov pristupujeme individuálne aj ochorenia a ťažkosti pacientov sú nepredvídateľné, upozorňujeme, že čas objednávok je orientačný.

h

K vyšetreniu potrebujete:

  • preukaz poistenca,
  • odporúčanie od odosielajúceho lekára,
  • zdravotnú dokumentáciu, ktorá súvisí s Vaším zdravotným problémom,
  • výsledky iných vyšetrení ak boli realizované – laboratórne výsledky, RTG snímky na CD, popis MRI, CT a iné,
  • zoznam liekov, ktoré užívate,
  • poistencov EÚ prosíme aj o predloženie kópie EU zdravotného preukazu

Všetko vyššie spomínané odovzdáte pri príchode sestre na ambulancii.

r

Dôležité

V prípade, že požadujete objednaný termín zrušiť
alebo presunúť, pošlite nám SMS na tel. č.: 0910 949 173
alebo nás informujte prostredníctvom kontaktného
formulára najneskôr 24 hodín
pred dohodnutým vyšetrením, uvoľníte tým termín
pre ďalších pacientov.

 

Zároveň Vás chceme informovať, že v prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín Vám bude účtovaný poplatok vo výške 5€ za prepadnuté vyšetrenie.

Výmenný lístok od odosielajúceho lekára by ste mali mať už pri objednávaní. Výmenný lístok nie je potrebný ku kontrolnému vyšetreniu, ktoré Vám určil lekár pri poslednom vyšetrení.
Ak idete na vyšetrenie s novým zdravotným problémom, nepovažuje sa to za kontrolu a je potrebné odporúčanie od odosielajúceho lekára.

O výsledkoch realizovaných laboratórnych vyšetrení informujeme pacientov len v prípade, že výsledky nie sú v norme a je nutné kontrolné vyšetrenie lekárom ev. úprava liečby.