ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Ortopedická ambulancia je špecializované zdravotnícke pracovisko, ktorého náplňou práce je diagnostika, liečba a dispenzarizácia pacientov s ortopedickým ochorením, posudková činnosť a spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia a ortopedická protetika.

Ortopedická ambulancia zaisťuje komplexnú ambulantnú ortopedickú starostlivosť v celom spektre ortopedických problémov:

  • ortopedické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu ortopedických ochorení v detskom aj dospelom veku – vrodených aj získaných deformít pohybového aparátu, zápalových a degeneratívnych chorôb pohybového aparátu
  • ultrasonografické vyšetrenie pohybového aparátu
  • podoskopia
  • diagnostika a liečba osteoporózy – vrátane denzitometrického vyšetrenia
  • posudkové ortopedické vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (sociálne, dôchodkové, komerčné poisťovne)
  • špecializované krvné vyšetrenia
  • screeningové ultrasonografické vyšetrenie bedrových kĺbovu novorodencov a dojčiat
  • ozónová terapia
  • spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami ústavnej starostlivosti